Η εδραίωση της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ως ένας πόλος ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας o οποίος θα μπορέσει να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου και στην ευημερία της κοινωνίας.